اهداف و بیانیه ها

تعداد بازدید:۱۴۵۷

چشم انداز(vision)

 چشم انداز دانشکده پیراپزشکی رسیدن به درجه یک عالی در اعتباربخشی دانشکده  است. این دانشکده  بر این عقیده است با استعانت از درگاه خداوند متعال و با استفاده از کلیه امکانات، مهارت ها و مناسب ترین فن آوری های در دسترس، بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا 3 سال آینده همگام با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل با ایجاد یک مرکز مستقل با امکانات و تجهیزات زیربنایی مناسب در جهت ارائه خدمات آموزشی و افزایش تعداد دانشجویان و همچنین اخذ رشته های جدید ، به بهترین الگوی استانی وکشوری تبدیل شود.

 رسالت دانشکده پیراپزشکی (mission)

دانشکده پیراپزشکی به صورت دولتی و زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی زابل اداره می شود و در زمینه ارائه خدمات آموزشی  به 400دانشجو در رشته های علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل،هوشبری و فناوری اطلاعات سلامت(HIT) فعالیت می کند. رشته های علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل وهوشبری ورشته ی فناوری اطلاعات سلامت(HIT) به صورت پیوسته در آزمون سراسری پذیرش می شوندو همچنین رشته های علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل وهوشبری به صورت ناپیوسته هم پذیرش می گردند.

ارزش ها(values

توجه به خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی 

توجه به مشارکت جوئی و مسئولیت پذیری

توجه به تعهد و وجدان کاری

توجه به نظم و قانون مداری

 توجه به رضایتمندی دانشجویان و کارکنان

توجه به ارتقاء علمی اساتید و دانشجویان

توجه به توسعه  فرهنگ بهره وری در محیط آموزشی و اداری

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۵