مدیرگروه

تعداد بازدید:۲۷۳۵

 

 

  جناب آقای داریوش رستمی
 سمت : مدیر گروه اتاق عمل وهوشبری
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بیهوشی
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : Daryosh.Rostami@Yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

وظایف و اختیارات مدیر گروه :

 - برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری عملی) ، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن

- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده

- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

- ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده به اعضای گروه

- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده

- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده

- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه

- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲