معرفی و شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۰۱۸

 

 جناب آقای دکتر جبرائیل فرضی
 سمت : رئیس دانشکده 
 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : jebrailfarzi@Yahoo.com         j_farzi@zbmu.ac.ir
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده :

. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ها

. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس موسسه ابلاغ می شود

. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده

. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه

. بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

 

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۲