اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۳۶۷

 

 
  سرکارخانم  ام البنین سرگزی اول
 سمت : معاون آموزشی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : omi.sargazi@gmail.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  جناب آقای علی بزی
 سمت : عضو هیات علمی
 مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد هماتولوژی
 رتبه علمی :  مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک :  m.baziali@gmail.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  جناب آقای امین صفا
 سمت : عضو هیات علمی
 مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی
 رتبه علمی :  مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک :  Amin.safa@zbmu.ac.ir
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲