تاریخچه دانشکده

تعداد بازدید:۱۸۷۸

تاریخچه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل

بدنبال تأسیس دانشکده علوم پزشکی زابل دانشکده پیراپزشکی بادورشته اتاق عمل وهوشبری ناپیوسته وپیوسته با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1385اقدام به پذیرش دانشجو نمود و از سالهای بعددرمقاطع کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و همچنین انتقال رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشکده ی بهداشت نیز به جمـــع رشته های مزبور

پیوست و عملاً هسته اولیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل  شکل گرفت .
این دانشکده در حال حاضر دارای گروه های آموزشی علوم آزمایشگاهی،اتاق عمل ، هوشبری وفناوری اطلاعات سلامت درحال فعالیت می باشد

همچنین در رشته رادیولوژی مراحل تاسیس این رشته درحال تکمیل می باشد وسپس درمقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته

امکانات دانشکده پیراپزشکی زابل

از نظرسازه  ساختمان دانشکده درحال حاضر به صورت موقت می باشد که ساختمان اصلی آن در محل پردیس دانشگاه جا نمایی شده ومراحل تامین اعتبار وتعیین پیمانکار مربوطه را می گذراند

دارای آزمایشگاه مجهز و پراتیک جهت آموزش های عملی،سایت کامپیوتر جهت آموزش عملی کامپیوتر در تمامی سطوح و … کتابخانه مجهز به انواع کتابهای پزشکی و غیرپزشکی در زمینه های مختلف و انواع نشریه ها، در این دانشکده برقرار می باشد،

ازنظر اتاق عمل دانشجویان در 12 اتاق عمل تخصصی کارآموزی را طی خواهند کرد

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۳۹۵