مدیرگروه

تعداد بازدید:۲۸۱۷

 

 جناب آقای دکتر حکیم عزیزی
 سمت : مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
 رتبه علمی : دانشیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : hakimazizi195@yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

شرح وظایف مدیر گروه آموزشی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی)، پژوهشی، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس درهر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

  • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرو تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط

  • تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا 

  • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

  • پیشنهاد نیازمالی گروه به رئیس دانشکده

  • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

  • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب درشورای پژوهشی دانشکده

  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۱