کتابخانه

تعداد بازدید:۱۴۴۴

        رسالت و اهداف:

  هدف اصلی کتابخانه ، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پیشبرد  امورآموزش وپژوهش مراجعین می باشد.

معرفی خدمات ، امکانات و منابع کتابخانه

 خدمات : 

خدمات کتابخانه در دو حوزه تعریف می شود: خدمات منابع چاپی، خدمات اطلاع رسانی

  • خدمات منابع چاپی: شامل انتخاب ،گردآوری و سازماندهی کلیه منابع چاپی مورد نیاز دانشجویان و اساتید رشته های هوشبری ، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی می باشد. که در حال حاضر با توجه به عمومیت مقاطع کارشناسی غنای کتب فارسی و لاتین این حوزه شاید بتوان گفت بهترین کتابخانه در سطح منطقه به شمار می آید. امانت و کپی و اسکن از منابع مرجع و مجلات و کتب از دیگر خدمات این حوزه است . 

  • خدمات اطلاع رسانی: به دلیل محدودیت مکانی خدمات اطلاع رسانی در خود مجموعه کتابخانه به صورت مشترک به ارائه این خدمات از جمله جستجوی کتب از نرم افزار کتابخانه ، جستجوی مقالات از بانکهای اطلاعاتی ، اشاعه اطلاعات گزیده جاری مجلات و کتب ، مشاوره کتاب ، اطلاع رسانی رفرنسهای کارشناسی ارشد و کتب زبان انگلیسی ، ... میپردازد.

    امکانات و منابع کتابخانه: 

  • کتب لاتین و فارسی بیش از ده هزار جلد( کتب فارسی 8583 جلد، کتب لاتین 730 جلد، کتب مرجع 241 جلد)

  • دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین

  • مجهز به نرم افزار پارس آذرخش جهت جستجوی منابع و امانت که اعضاء کتابخانه می توانند به صورت آنلاین از مجموعه کتب موجود و در دست امانت آگاهی یابند.

  • تامین، فراهم آوری و ساماندهی مجموعه دیسکهای آموزشی و تشکیل بانک  CD

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۵