درباره کمیته

تعداد بازدید:۱۹۳۶

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته: سمانه سراوانی اول – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت – عضو هیات علمی

هدف از آغاز بکار و فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل فراهم نمودن زمینه مناسب جهت رشد و بالندگی علمی و پژوهشی دانشجویان می باشد تا بدین وسیله دانشجویان به این باور برسند که در هر رشته و هر مقطعی که تحصیل می کنند در آینده می بایست نیازی از نیازهای علمی جامعه را برطرف کرده و سعی و تلاش در جبران کمی ها و کاستی های پژوهشی داشته باشند.
انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در تقویت انگیزه، تسلط بر علوم، تقویت اراده و پشتکار، خود باوری دانشجویان و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موثر می باشد، و البته مهم این است که در پایان تحصیلات خود برای جامعه مفید و در حل مشکلات مثمر ثمر باشیم.
هدف نهایی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل هدایت نیروهای جوان به سوی تولیدات علمی در هر دو بعد کمی و کیفی و همچنین ارتقا ء سطح پژوهش در کشور است. امید است که این حرکت در سرمایه گذاری هر چه بیشتر برای توانمند سازی دانشجویان سودمند واقع شود.

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی
- ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و بهبود رابطه علمی اساتید و دانشجویان
وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی
- ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی کلی در زمینه تحقیقات، طرح های دانشجویی و ارائه مقاله در سمینارها به دانشجویان علاقمند
- تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب
- بررسی و حل مشکلات کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها و دانشجویان در زمینه پژوهش
- انجام بررسی های لازم در مورد آیین نامه ها و خط مشی ها و همچنین ابلاغ و توزیع دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه
- اخذ گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده در زمینه پژوهشی (طرح های تحقیقاتی، مقالات ارائه شده در سمینارها، تهیه نرم افزار های آموزشی، ابتکارات علمی، کارگاههای برگزار شده و....) از دانشکده ها
- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
- پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
- سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه

 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۵