معرفی و شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۷۰۶

 

 
  سرکار خانم : طیبه آذر مهر
 سمت : عضو هیات علمی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اتاق عمل
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : t.azarmehr74@gmail.com
رزومه : cv
سامانه علم سنجی

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی

برنامه ریزی در زمینه توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک دانشگاه

ارتباط مستمر با گروه های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرایند پژوهش دانشکده

ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه طرح‌های تحقیقاتی هیات علمی و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

نیاز سنجی و برگزاری کارگاه‌های مرتبط با پژوهش جهتاعضاء هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر گروههای آموزشی و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشکده

ایجاد تسهیلات لازم جهت بهره‌گیری اعضای هیات علمی و دانشجویان از منابع اطلاعاتی

نظارت بر حسن اجرای انجام امور کتابخانه دانشکده

برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و تنظیم گزارش سالیانه

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲