کارگاهها آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۰۰

کارگاه های برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده ی پیراپزشکی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

۱

End Note مقدماتی

۱۳۹۴

خانم ام البنین سرگزی اول

۲

Search مقدماتی

۱۳۹۴

خانم سمانه سراوانی اول

۳

پروپوزال نویسی

۱۳۹۴

آقای علی بزی

۴

End Note پیشرفته

 ‬ ۵/‏۱۲/‏۹۵

خانم ام البنین سرگزی اول

۵

Search

6/‏۱۲/‏۹۵

خانم سمانه سراوانی اول

۶

مقاله نویسی

۱۱/‏۱۲/‏۹۵

آقای علی بزی

 
کارگاه های توانمند سازی حوزه پژوهشی دانشجویان
  
مدرس تاریخ برگزاری عنوان
09/11/1402 Search in databases
سرکار خانم رعنا آبجار 12/11/1402     پروپوزال نویسی
سرکار خانم رعنا آبجار 21/11/1402 مقاله نویسی
سرکار خانم ام البنین سرگزی اول 28/11/1402 End note      مقدماتی     
سرکار خانم طیبه آذرمهر 22/12/1402 اخلاق در پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲