گروه هوشبری و اتاق عمل

تعداد بازدید:۲۲۹۴

رشته هوشبری
1- آقای داریوش رستمی
2-
3- آقای مجتبی دلارام نسب 
4- دکترسیدمجتبی کربلایی 
5-
-----------------------------------------------------
رشته اتاق عمل
1-
2- 
3- آقای علی خسروی
4- آقای مجتبی دلارام نسب
 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۲