فرمها

تعداد بازدید:۲۲۴۷

۱- پرسشنامه ارزیابی کتب تالیفی

۲- اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان

۳- فرم درخواست بررسی وتصویب چاپ کتاب توسط کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

۴- فرم پیشنهاد تصویب چاپ کتاب در کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه (فرم شماره ۲)

۵- نحوه تخصیص امتیاز به فعالیتهای پژوهشی ویژه کارمندان

۶- فرم کارنامه به فارسی

۷- فرم در خواست بررسی طرح های پژوهشی توسط کمیته اخلاق

۸- روند تائید کتاب تالیف یا ترجمه شده در کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

۹- فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی

۱۰- جدول گانت

۱۱- قرارداد طرح های پژوهشی

۱۲- دستور العمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقات

۱۳- نحوه ی محاسبه هزینه های پرسنلی طرح تحقیقاتی

۱۴- فرم تقاضای حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

۱۵- فرمت پروپوزال

۱۶- پرسشنامه ارزیابی درخواست ترجمه کتاب

۱۷- دستور العمل پرداخت حق التشویق به مقالات (۲)

۱۸- فرم فهرست وسایل و تجهیزات مصرفی طرح تحقیقاتی

۱۹- جدول متغیرها ی طرح تحقیقاتی

۲۰- جدول معرفی فرم ها و فایل های مورد نیاز

۲۱- پرسشنامه طرح تحقیقاتی

 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۵